Ładowanie…

Żłóbek prowadzi nas do groty

Dziś narodził się nam
Zbawiciel, radujmy się, umiłowani!
Nie ma miejsca na smutek, kiedy rodzi się życie;…
nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia.
Nikogo ono nie omija, wszyscy mają powód do wesela.

 (św. Leon Wielki, papież)

 Siostry i Bracia, drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich,

kontemplując scenę Bożego Narodzenia, jesteśmy zaproszeni do duchowego wyruszenia w drogę, pociągnięci pokorą Tego, który stał się człowiekiem, aby spotkać się z każdym z nas. Zdumieni, odkrywamy, że On nas miłuje tak bardzo, iż jednoczy się z nami, abyśmy i my mogli się z Nim zjednoczyć.

Święty Franciszek posługując się prostotą żłóbka, dokonał wielkiego dzieła ewangelizacji. Jego nauczanie przeniknęło do serc chrześcijan i pozostaje aż do naszych dni jako autentyczna forma prezentacji na nowo piękna naszej wiary
i przekazywania prawdy o Bogu innym ludziom.

Żłóbek prowadzi nas do groty, w której znajdują się Maryja i Józef. Obecność Maryi przywodzi na myśl wielką tajemnicę, gdy Bóg zapukał do drzwi Jej niepokalanego serca. Na zwiastowanie anioła, który prosił Ją, by została Matką Boga, Maryja odpowiedziała pełnym i całkowitym posłuszeństwem. Jej słowa: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38), są dla nas wszystkich świadectwem tego, jak w wierze oddać się woli Bożej. Dzięki temu „tak”, Maryja stała się Matką Syna Bożego. Widzimy w Niej Matkę Boga, która nie zachowuje swego Syna jedynie dla siebie.


Kiedy zbliża się święto Objawienia Pańskiego umieszczane są w żłóbku trzy figurki Mędrców. Obserwując gwiazdę, ci mądrzy i bogaci władcy ze Wschodu udali się do Betlejem, aby poznać Jezusa i ofiarować mu dary.

Patrząc na tę scenę w żłóbku, jesteśmy wezwani do refleksji na temat odpowiedzialności każdego chrześcijanina za bycie ewangelizatorem.
Każdy z nas staje się przynoszącym Dobrą Nowinę tym, których spotykamy, dając świadectwo radości ze spotkania z Jezusem i umiłowaniem Go poprzez konkretne uczynki miłosierdzia. Z pewnością po powrocie do swego kraju Mędrcy opowiedzieli o zaskakującym spotkaniu z Mesjaszem, zapoczątkowując przekaz Ewangelii pośród narodów.

Drodzy przyjaciele misji franciszkańskich, żłóbek należy do miłego
i wymagającego procesu przekazywania wiary. W ten sposób pamiętamy, że – jak zapowiadali prorocy – całe stworzenie uczestniczy w święcie przyjścia Mesjasza. Aniołowie i gwiazdy-komety są znakiem, że my również jesteśmy powołani, by wyruszyć, dotrzeć do groty, adorować Pana i dzielić się Dobrą Nowiną z innymi,
z tymi do których jeszcze Ona nie dotarła.

Wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, na mocy samego chrztu świętego są współodpowiedzialni za działalność misyjną. Udział w działalności misyjnej jest oznaką dojrzałości wiary, która przynosi owoce.

Wśród form uczestnictwa wiernych w dziele misyjnym jest modlitwa i ofiara. Modlitwa winna towarzyszyć misjonarzom na ich drodze, aby głoszone Słowo odniosło skutek dzięki łasce Bożej. Z modlitwą trzeba łączyć ofiarę. Liczne są materialne i ekonomiczne potrzeby misji: chodzi nie tylko o budowę kaplic, szkół, mieszkań, ale także o utrzymanie dzieł charytatywnych, wychowawczych
i popierających rozwój człowieka. Kościół misyjny oddaje to, co otrzymuje; rozdaje ubogim to, co inni bracia i siostry w swojej hojności oddają do dyspozycji.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy
z poświęceniem składają dary na dzieła misyjne: wasze wyrzeczenia
i współuczestnictwo są niezbędne, aby budować Kościół i świadczyć o miłości.

Życzymy, aby Jezus Chrystus narodzony w grocie i złożony w żłobie stanowił dla każdego z Was i waszych bliskich centrum życia; najwyższym kryterium prawdy i pokojem waszych serc. Niech w Nowym Roku 2022 obdarza Was zdrowiem, napełnia serca radością i entuzjazmem życia. Niech Pan Wam błogosławi.

Sekretarz ds. misji „as gentes” i współpracownicy

Boże Narodzenie A.D. 2021

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności. View more
Cookies settings
Akceptuj
Prywatność & Polityka Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tej strony. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.
Save settings
Cookies settings