Program Nadzieja
O Nadziei
Zasady
Deklaracja
Blankiet wpłat
Kontakt
Plus
Archiwum wiadomości
Intencje Papieskie
Muzeum misyjne
Intencje dla misjonarzy
Napisz do nas
Pobierz
Szukaj
Polecamy
Zaloguj
Polecamy

Laikat misyjny
Kwartalnik Lafia
Ostatni numer:


Prenumerata
Archiwum
Redakcja
Przetłumacz stronę

Zdjęcie z galerii

Wiadomości

Pomoc

Jeśli chcesz pomóc to...Modlitwa - zachęcamy do modlitwy za misje. Zapraszamy zwłaszcza do duchowej łączności w sprawowanych Mszach Świętych: w pierwsze czwartki - za zmarłych misjonarzy; w pierwsze piątki - w intencji misji, misjonarzy i o powołania misyjne; w pierwsze soboty - za Przyjaciół i Dobrodziejów misji.


Ofiarowanie cierpienia w intencji dzieła misyjnego.


Pomoc materialna - w miarę możliwości, wspierajmy dzieło misyjne Kościoła. Misjonarze potrzebują środków niezbędnych do ewangelizacji, a także prowadzą wiele dzieł charytatywnych. To od nas zależy, czy będą mogli skutecznie pracować na chwałę Pana i dla dobra ludzi. Ofiary na misje można wpłacać na konto bankowe Sekretariatu Misyjnego.


Akcja "Intencje mszalne dla misjonarzy" - Za pośrednictwem Sekretariatu Misyjnego można zamawiać Msze św. zarówno pojedyncze, jak i nowennowe oraz gregoriańskie. Intencje należy przesłać do Sekretariatu pocztą (zwykłą lub elektroniczną), natomiast ofiarę wpłacić na konto bankowe Sekretariatu Misyjnego z zaznaczeniem w tytule wpłaty: "intencje dla misjonarzy". Sekretariat przesyła intencję wraz z ofiarą misjonarzowi, natomiast Ofiarodawcy wysyła potwierdzenie.


Akcja "stypendia szkolne" - Sekretariat Misyjny przyznaje uzdolnionej młodzieży z naszych parafii na Ukrainie stypendia, które umożliwiają studiowanie w Polsce. Ofiary na ten cel prosimy przesyłać z zaznaczeniem na przekazie "stypendia szkolne".


"Adopcja na odległość" czyli Misyjny Program Pomocy edukacyjnej "Nadzieja" - umożliwia kształcenie ubogich dzieci w Togo (Afryka). Szczegóły w zakładce z lewej strony


Propagowanie dzieła misyjnego - starajmy się pozyskiwać nowych przyjaciół misji franciszkańskich. Aby otrzymywać regularnie informacje o naszych misjonarzach i ich pracy i włączyć się we wspólnotę modlitwy i pomocy, wystarczy przesłać zgłoszenie wraz ze swoim adresem zamieszkania na adres Sekretariatu Misyjnego.