Wielkanoc 2021
Dodane przez Łukasz dnia 29 marzec 2021 13:11

Treść rozszerzona
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!"
(Mk 16,14-15).Drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich!


Kościół z natury swej jest misyjny i w tym dziele mamy obowiązek wszyscy uczestniczyć. „Idźcie i oznajmijcie!". Takie sformułowania często są kierowane do serc i uszu tych, którzy spotkali Zmartwychwstałego. Najpierw kobiety pobiegły do grobu, by wykrzyknąć, że jest pusty. Potem uczniowie, gdy po własnym zagubieniu odzyskali zmysł wiary, poszli na cały świat, by głosić Ewangelię. Dzisiaj my jesteśmy wezwani, aby „iść" i nieść całemu światu Dobrą Nowinę o zbawieniu.

W imieniu naszych misjonarzy i pracowników Sekretariatu Misyjnego składam Wam najlepsze życzenia zdrowych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Z wielkanocnym pozdrowieniem: Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

O. Nikodem M. Gdyk OFM Prowincjalny Animator ds. misji „ad gentes" Kraków, Wielkanoc 2021.