Wiadomości o Nadziei
Dodane przez Łukasz dnia 29 marzec 2021 12:58

Treść rozszerzona
Jak można mówić, że na świecie jest za dużo dzieci?

To jakby powiedzieć, że na świecie jest za dużo kwiatów.

Św. Matka Teresa z Kalkuty


DRODZY PRZYJACIELE MISJI FRANCISZKAŃSKICH!


Niech Zmartwychwstały Pan obdarzy Was łaską i pokojem!Święta Zmartwychwstania Pańskiego przypominają nam nie tylko zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, ale także nakaz misyjny, jaki płynie z Pustego Grobu: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19).

Ten nakaz misyjny Kościoła w naszym imieniu kontynuują misjonarze i misjonarki oraz osoby świeckie na całym świecie. Z naszej Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Polsce bracia pracują aktualnie w Afryce, w Ziemi Świętej, w Boliwii, na antypodach w Australii i oddalonej Papui-Nowej Gwinei. Ich misyjny trud wspiera modlitwa i ofiary dobroczyńców misji franciszkańskich. Dzięki tej pomocy mogą prowadzić swoją niełatwą posługę duszpasterską w krajach misyjnych budując kaplice i kościoły, szkoły i punkty katechetyczne.

Od kilku lat jesteśmy odpowiedzialni za sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Abong M'bang w Kamerunie w Afryce, przy którym prowadzimy szkołę podstawową i średnią. Poprzez projekt NADZIEJA zbieramy środki finansowe, które umożliwiają edukację dzieci. Misjonarze osobiście opłacają koszty nauki w szkole oraz troszczą się o zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci, jak: dożywianie, ubranie, książki i przybory szkolne. Do tej pory wspieraliśmy przede wszystkim dzieci w Togo. Aktualnie rozszerzamy projekt edukacyjny „Nadzieja" także na inne kraje misyjne.

Trwa opracowanie programu pomocowego dla Kamerunu. Oto relacja o. Radosława Kępczyńskiego - odpowiedzialnego za szkołę - z dotychczasowych prac: od 2017 roku, dzięki wsparciu Fundacji „LAFIA" z Ambergu w Niemczech, powstały dwa budynki szkoły. Pozwoliło to na otwarcie czterech pierwszych klas szkoły podstawowej i rozpoczęcie nauki. Nie był to jeszcze pełny cykl, który w systemie francuskim (Kamerun był kolonią francuską) obejmuje 6 klas. Datę 1 września 2017 roku można zatem uważać, jako datę oficjalnego otwarcia szkoły. Pod nadzorem trzech nauczycieli i dyrektorki naukę rozpoczęło 89 uczniów. Jako biuro służył budynek parafialny: dawna zakrystia.    

W maju 2018 dzięki kolejnym funduszom z fundacji „LAFIA" rozpoczęto prace nad budową trzeciego budynku klas. 1 września 2018 roku, pod nadzorem 6 nauczycieli i dyrektorki, 190 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny, tym razem z pełnym cyklem: 6 klas z egzaminem końcowym. Chociaż istniały już trzy budynki to nie były one jeszcze wykończone. W między czasie zostały dokupione ławki do klas, wstawione okna i drzwi metalowe oraz wykończono sufity. Teraz uczniowie czuli się jak w prawdziwych salach. Ponieważ szkoła miała już pełny cykl, uczniowie z ostatniej klasy podchodzili do egzaminów do szkoły średniej. Było ich wtedy 18. Wszystkim udało się zdać.

W sierpniu 2018 dzięki wsparciu dobroczyńców udało się pomalować budynki szkolne oraz zakupić 2 szafy do klas. We wrześniu 240 dzieci rozpoczęło rok szkolny. Wszyscy, którzy podchodzili do egzaminów zdali. W ciągu roku udało się ogrodzić jedną stronę terenu szkoły.

W sierpniu 2019 rozpoczęto prace nad wstawieniem metalowej siatki do okien żeby zabezpieczyć budynki przed szkodami wyrządzonymi przez ptaki. Udało się także nawieźć trochę żwiru na plac szkolny. Dzięki temu w porze deszczowej było mniej błota w klasach. Rok szkolny 2019-2020 ukończyło 240 uczniów. Spośród tych, którzy podchodzili do egzaminów, wszyscy zdali. Obecnie zaczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Mamy 263 uczniów. Chociaż dysponujemy już 3 wykończonymi budynkami to jednak jest jeszcze wiele do zrobienia. Przede wszystkim toalety. Jak dotąd dzieci korzystają z toalet przy parafii. Następnie ogrodzenie terenu. W między czasie dzielnica bardzo się rozrosła. Zwiększył się ruch uliczny, a co za tym idzie także ryzyko wypadków. Należy jak najszybciej zabezpieczyć teren, żeby dzieci podczas zabaw nie miały dostępu do drogi. Wreszcie budynki administracyjne: biuro dyrektora, biblioteka, sala zebrań, kuchnia, boisko szkolne.

Kochani Przyjaciele Misji Franciszkańskich,

przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale wierzymy, że z Bożą i Waszą pomocą zdołamy nadal pomagać biednym, potrzebującym, których jest tak wielu - zwłaszcza głodnym, chorym, przebywającym w więzieniu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za przekazane przez Was dary serca dla misjonarzy w formie: modlitwy, zamawianych intencji Mszy świętych, ofiarowanych cierpień. Szczególnie dziękuję za wspieranie projektu edukacyjnego „Nadzieja".

Niech Jezus Chrystus Zmartwychwstały, który powiedział: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili", będzie waszą nagrodą, mocą i siłą.

Życzę błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i radosnego śpiewu ALLELUJA!

Z zapewnieniem o pamięci w modlitwie,
O. Nikodem M. Gdyk OFM i współpracownicy Biura Misyjnego Kraków, Wielkanoc 2021 r.