List O. Nikodema Gdyka
Dodane przez Łukasz dnia 17 grudzień 2020 13:45

Treść rozszerzona
Cóż masz, niebo, nad ziemiami?news: news-list.jpg
Bóg porzucił szczęście swoje,
wszedł między lud ukochany,
dzieląc z nim trudy i znoje...

Franciszek Karpiński      
Drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich!

Przeżywamy szczególny czas i nowe doświadczenia związane z panującą w naszym kraju i na całym świecie pandemią Covid-19. Mimo ograniczeń sanitarnych zasiądziemy wspólnie do wigilijnego stołu i w gronie najbliższych połamiemy się opłatkiem i złożymy sobie życzenia. Jak co roku śpiew kolęd będzie nas pobudzał do zadumy i odkrywania na nowo miłości Boga do człowieka, który przybrawszy ludzką naturę wszedł w nasze życie, czasami pełne trosk i zmartwień.

W tym roku obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły w Wadowicach w 1920 r. Nasz Wielki Rodak św. Jan Paweł II podczas Jubileuszowej Pielgrzymki do Ziemi Świętej w 2000 Roku, na Placu Żłóbka w Betlejem wypowiedział znamienne słowa: „Żłóbek Chrystusa zawsze stoi w cieniu Krzyża. Cisza i ubóstwo narodzenia w Betlejem jednoczą się z ciemnością i bólem śmierci na Kalwarii. Żłóbek i Krzyż są tą samą tajemnicą odkupieńczej miłości". Oto wielka tajemnica naszej wiary: boskie Słowo stało się Ciałem w żłóbku, przyjęło ludzką postać - Dzieciątko owinięte w pieluszki i położone na sianie.

Święta Bożego Narodzenia są obchodzone przez chrześcijan na całym świecie pod każdą szerokością geograficzną. Nasi misjonarze będą sprawować Pasterkę w boliwijskich kościołach, w skromnych kaplicach w buszu razem z Papuasami, w Seredne na Ukrainie, w Rosji w Petersburgu i w oddalonym Ussuryjsku, w Maroko i w Kamerunie, w Betlejem i innych sanktuariach Ziemi Świętej, na Cyprze i na Rodos. Każdy z nich będzie dzielił radość z narodzenia Dziecięcia Jezus ze wspólnotą wiernych, którym na co dzień posługują.

Piętnaście lat temu w 2005 r., moim następcą, został o. dr Mariusz Uniżycki OFM. W tym samym czasie pełnił w Zakonie wiele innych bardzo odpowiedzialnych funkcji, a więc tym bardziej doceniamy i dziękujemy Mu za inicjatywy, jakie podejmował wraz ze swoimi współpracownikami na rzecz działalności misyjnej naszej Prowincji.

Po zakończeniu naszej obecności w Togo i na Wybrzeżu Kości Słoniowej, aktualnie jesteśmy odpowiedzialni za nowy projekt w Kamerunie - tzw. „Implantatio Ordinis", czyli zaszczepienie Zakonu Braci Mniejszych w kraju, w którym jeszcze nie ma naszej obecności.

W 2012 r., ks. bp Jan Ozga powierzył naszym misjonarzom parafię i sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Abong' Mbang w Kamerunie, budowę i prowadzenie szkoły podstawowej, posługę w więzieniu i opiekę duszpasterską w dwunastu wioskach dojazdowych.

W ciągu siedmiu lat naszej obecności i pracy w Kamerunie został zakupiony i zaadaptowany budynek, w którym mieszkają nasi współbracia. Dzięki pomocy z Niemiec fundacji Lafia (w tym roku zamknięto jej działalność) zostały wybudowane pierwsze budynki szkolne, w których od kilku lat uczą się dzieci i młodzież. Staraniem o. Jonasza Madeja wybudowano Grotę Matki Bożej Fatimskiej, natomiast dzięki zaangażowaniu o. Radosława Kępczyńskiego powstaje ogrodzenie - wysoki mur wokół naszej posesji.

Jakie czekają nas najbliższe inwestycje w Kamerunie? Budowa wieży ciśnień i zbiornika na wodę dla naszego domu mieszkalnego; dokończenie ogrodzenia; kontynuacja budowy struktur szkolnych (m.in. zaplecza dla nauczycieli i boiska szkolnego). Pilnym projektem jest budowa klasztoru i domu formacyjnego dla kandydatów, którzy zgłaszają się do naszego Zakonu Braci Mniejszych. Kolejnym, najważniejszym, choć bardzo kosztownym projektem, będzie budowa nowego kościoła, struktur parafialnych i zaplecza dla pielgrzymów przybywających do naszego sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Jak informowaliśmy na stronie internetowej, w związku z Kapitułą Prowincjalną, która miała miejsce w lipcu br., zostały dokonane zmiany personalne w Sekretariacie Misyjnym: Animatorem ds. misji „ad gentes" został o. Nikodem M. Gdyk, a jego bezpośrednimi współpracownikami o. Rufin Maryjka i o. Dariusz Sambora. Za księgowość i korespondencję odpowiada woluntariusz P. Łukasz Dąbroś. Dotychczasowy adres e-mail został zmieniony na: misjeofm@gmail.com.

Został ukończony remont generalny biura i pomieszczeń Sekretariatu Misyjnego. Pragniemy poinformować, że wznawiamy projekt NADZIEJA. Na razie utrzymujemy dotychczasowe zasady wspierania edukacji szkolnej dzieci. W związku z przeniesieniem o. Jonasza Madej do Kamerunu, pragniemy ten projekt uaktywnić na rzecz szkoły w Abong' Mbang oraz w innych krajach. Osoby wspierające adopcję dzieci z Najundi mogą ją kontynuować. Dodatkowe informacje i szczegóły zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej z początkiem 2021 r.

W tym roku, 17 września, do naszej Prowincji Matki Bożej Anielskiej został przyjęty br. Romuald Ferry Viang OFM. Jest to pierwsze miejscowe powołanie do Zakonu Braci Mniejszych - franciszkanów w Kamerunie. Zgłaszają się kolejni kandydaci. Na ich kształcenie i formację potrzebne są, jak i na edukację dzieci, środki materialne, dlatego dziękując za dotychczasową pomoc - prosimy o dalsze, systematyczne wspieranie modlitewne i materialne naszych dzieł misyjnych.

W Waszej intencji i Waszych Rodzin, w każdy pierwszy piątek miesiąca sprawowana jest Msza święta. W modlitwie polecamy Bogu także zmarłych Dobroczyńców Misji Franciszkańskich.

W ramach wdzięczności przesłaliśmy Wam kalendarz misyjny. Niech towarzyszy Wam każdego dnia i przypomina, że każdy z nas z racji przyjętego chrztu świętego jest misjonarzem.

Życzymy wszystkim Przyjaciołom Misji Franciszkańskich owocnego przeżywania tajemnicy Cudu Bożego Narodzenie oraz szczęśliwego i zdrowego Nowego Roku 2021.


o. Nikodem M. Gdyk OFM 
wraz z pracownikami Sekretariatu Misyjnego
Kraków, Boże Narodzenie 2020.