Program Nadzieja
O Nadziei
Zasady
Deklaracja
Blankiet wpłat
Kontakt
Kwartalnik Lafia
Ostatni numer:


Prenumerata
Archiwum
Redakcja
Przetłumacz stronę


Pomoc

Drodzy Przyjaciele Misji Franciszkanskich,

w związku z Kapitułą Prowincjalną, która miała miejsce w lipcu tego roku, zostały dokonane zmiany personalne w Sekretariacie Misyjnym:

Animator ds. misji ad gentes - o. Nikodem Gdyk
Wiceanimator ds. misji ad gentes - o. Rufin Maryjka
II Wiceanimator ds. misji ad gentes  - o. Dariusz Sambora

Dotychczasowy adres e-mail został zmieniony na: misjeofm@gmail.com 
Obecny adres e-mail: misjeofm@tlen.pl będzie w użyciu do końca roku 2020.
Numer konta konta bankowego pozostaje bez zmian.

Z powodu powyższych zmian oraz aktualnie prowadzonych remontów pomieszczeń biurowych Sekretariatu Misyjnego, przepraszamy za opóźnienia w odpowiedzi na korespondencję i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

Pragniemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność za każdy przejaw troski o wspieranie dzieł misyjnych podejmowanych przez Was drodzy przyjaciele Misji Franciszkańskich przez wszystkie ostatnie lata.

Zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej i zapraszamy do dalszej wspólnej działalności na rzecz Misji Franciszkańskich.

Z franciszkańskim pozdrowieniem
Pokój i dobro!

o. Dariusz Sambora


Jeśli chcesz pomóc to...Modlitwa - zachęcamy do modlitwy za misje. Zapraszamy zwłaszcza do duchowej łączności w sprawowanych Mszach Świętych: w pierwsze czwartki - za zmarłych misjonarzy; w pierwsze piątki - w intencji misji, misjonarzy i o powołania misyjne; w pierwsze soboty - za Przyjaciół i Dobrodziejów misji.


Ofiarowanie cierpienia w intencji dzieła misyjnego.


Pomoc materialna - w miarę możliwości, wspierajmy dzieło misyjne Kościoła. Misjonarze potrzebują środków niezbędnych do ewangelizacji, a także prowadzą wiele dzieł charytatywnych. To od nas zależy, czy będą mogli skutecznie pracować na chwałę Pana i dla dobra ludzi. Ofiary na misje można wpłacać na konto bankowe Sekretariatu Misyjnego.


Akcja "Intencje mszalne dla misjonarzy" - Za pośrednictwem Sekretariatu Misyjnego można zamawiać Msze św. zarówno pojedyncze, jak i nowennowe oraz gregoriańskie. Intencje należy przesłać do Sekretariatu pocztą (zwykłą lub elektroniczną), natomiast ofiarę wpłacić na konto bankowe Sekretariatu Misyjnego z zaznaczeniem w tytule wpłaty: "intencje dla misjonarzy". Sekretariat przesyła intencję wraz z ofiarą misjonarzowi, natomiast Ofiarodawcy wysyła potwierdzenie.


Akcja "stypendia szkolne" - Sekretariat Misyjny przyznaje uzdolnionej młodzieży z naszych parafii na Ukrainie stypendia, które umożliwiają studiowanie w Polsce. Ofiary na ten cel prosimy przesyłać z zaznaczeniem na przekazie "stypendia szkolne".


"Adopcja na odległość" czyli Misyjny Program Pomocy edukacyjnej "Nadzieja" - umożliwia kształcenie ubogich dzieci w Togo (Afryka). Szczegóły w zakładce z lewej strony


Propagowanie dzieła misyjnego - starajmy się pozyskiwać nowych przyjaciół misji franciszkańskich. Aby otrzymywać regularnie informacje o naszych misjonarzach i ich pracy i włączyć się we wspólnotę modlitwy i pomocy, wystarczy przesłać zgłoszenie wraz ze swoim adresem zamieszkania na adres Sekretariatu Misyjnego.
Polecamy

Laikat misyjny
Zdjęcie z galerii
Plus
Archiwum wiadomości
Intencje Papieskie
Muzeum misyjne
Intencje dla misjonarzy
Pobierz
Szukaj
Polecamy
Zaloguj
napisz