Program Nadzieja
O Nadziei
Zasady
Deklaracja
Blankiet wpłat
Kontakt
Kwartalnik Lafia
Ostatni numer:


Prenumerata
Archiwum
Redakcja
Przetłumacz stronę


Redakcja

LAFIA
franciszkański kwartalnik misyjny


ISSN 1689-9458

wydawca:
Sekretariat Misyjny Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce

adres redakcji:
ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków
tel. 731 09 72 57
e-mail: misjeofm@tlen.pl

www.misjefranciszkanskie.pl

Redaguje Zespół. Redaktor naczelny: o. dr Mariusz Uniżycki OFM
Opracowanie graficzne, skład i łamanie: ITURIEL
Korekta: br. Serafin Broniowski OFM

Stali współpracownicy:
o. mgr Nikodem Gdyk OFM (Kraków)
o. Bonifacy Kotrys OFM (Kraków)
o. dr Edmund Urbański OFM (Kraków)
o. dr Kasper Kaproń OFM (Boliwia)
o. mgr lic. Jerzy Kulpa OFM (Kazimierz Dolny)
o. mgr Tobiasz Szczepaniak OFM (Kraków)
dkn Joachim Szumiec OFM (Kraków)

Dział prenumeraty: mgr Łukasz Dąbroś
Polecamy
Fan Page


Laikat misyjny
Zdjęcie z galerii
Plus
Archiwum wiadomości
Intencje Papieskie
Muzeum misyjne
Intencje dla misjonarzy
Pobierz
Szukaj
Polecamy
Zaloguj
napisz