Program Nadzieja
O Nadziei
Zasady
Deklaracja
Blankiet wpłat
Kontakt
Kwartalnik Lafia
Ostatni numer:


Prenumerata
Archiwum
Redakcja
Przetłumacz stronę


Zasady programu "NADZIEJA"

Szanowni Panstwo!
W związku z przeniesieniem O. Jonasza Madeja do Kamerunu oraz upływem czasu, Program "Nadzieja" ulega powolnemu wygaszaniu. Oczywiście pomoc nadal jest przekazywana lecz z konieczności nie prowadzimy już naboru na kolejne lata.
Możliwe, że podobny Program zostanie uruchomiony w Kamerunie w związku z czym zbieramy powoli środki na ten cel i inne misyjne inicjatywy.

Zasady misyjnego programu edukacyjnego "NADZIEJA"


Misyjny program edukacyjny to przyjęcie do swojego życia ubogiego dziecka z kraju misyjnego i zapewnienie mu możliwości edukacji. Poprzez misjonarza, mieszkające daleko od siebie osoby, różniące się językiem, kolorem skóry i kulturą, stają się sobie bliskie. Osoba, która pragnie włączyć się w program, zobowiązuje się do opłacenia kosztów edukacji dziecka przez okres przynajmniej jednego roku. Po upływie tego czasu, można przedłużyć swoje zobowiązanie wobec dziecka, aż do ukończenia szkoły.

 

Dzieci do programu edukacyjnego przedstawiają nasi misjonarze. Są to dzieci najbardziej potrzebujące: sieroty, dzieci, którym rodzice z powodu biedy nie są w stanie zapewnić możliwości edukacji, czy nawet zaspokoić najbardziej podstawowych potrzeb.

Misjonarze przesyłają do Sekretariatu Misyjnego informacje o dziecku wraz z jego zdjęciem. Obecnie obejmujemy opieką dzieci z misji w Nadjundi w Togo (Afryka), gdzie pracuje O. Jonasz Piotr Madej.

W misyjnym programie edukacyjnym mogą wziąć udział: osoby indywidualne, rodziny, firmy, zakłady pracy, uczelnie, szkoły, klasy, kluby i stowarzyszenia lub inne instytucje i grupy osób.

Roczne koszty nauki jednego dziecka są zróżnicowane w zależności od rodzaju szkoły oraz sytuacji rodzinnej dziecka. Można się zobowiązać do pomocy dziecku przez okres roku, szkoły podstawowej (6 lat), szkoły średniej (3 lata), bądź całej edukacji (9 lat). Osoba adoptująca deklaruje wpłatę na konto Sekretariatu Misyjnego (z dopiskiem: "NADZIEJA") równowartość 60 Euro (około 240 zł) rocznie. Wpłat można dokonywać w ratach miesięcznych (20 zł), kwartalnych (60 zł) lub rocznych (240 zł). Udział w programie trwa od momentu przesłania na adres Sekretariatu Misyjnego deklaracji. Misjonarze osobiście opłacają koszty nauki w szkole oraz troszczą się o zaspokojenie podstawowych potrzeb: dożywianie, ubranie, książki, przybory szkolne. Po przesłaniu deklaracji, Sekretariat Misyjny, biorąc pod uwagę zadeklarowaną kwotę i inne preferencje zaznaczone w deklaracji, wybierze i prześle dane dziecka oraz, w miarę możliwości, jego fotografię.

Wszelkie inne pytania prosimy kierować do Sekretariatu Misyjnego.

Polecamy

Laikat misyjny
Zdjęcie z galerii
Plus
Archiwum wiadomości
Intencje Papieskie
Muzeum misyjne
Intencje dla misjonarzy
Pobierz
Szukaj
Polecamy
Zaloguj
napisz