Program Nadzieja
O Nadziei
Zasady
Deklaracja
Blankiet wpłat
Kontakt
Kwartalnik Lafia
Ostatni numer:


Prenumerata
Archiwum
Redakcja
Przetłumacz stronę


Ministranci w Urubichá
Posługa ministrantów jest jedną z najbardziej wyróżniających się i widocznych form zaangażowania dzieci i młodzieży w życie parafii. Ministranci służąc Ołtarzowi ukazują, że liturgia jest dziełem całego Ludu Bożego i przypominają prawdę, że wszyscy musimy stać się jak dzieci, aby mieć dostęp do Bożych Tajemnic.

 

W parafii Matki Bożej Anielskiej w Urubichá ministranci oprócz codziennej posługi w czasie Mszy Świętej, każdego wieczoru gromadzą się, aby animować modlitwę różańcową, biciem w dzwony zwołują Lud Boży na celebracje i informują o ważnych wydarzeniach, w soboty sprzątają kościół, natomiast w niedzielę spotykają się dwukrotnie: po porannej Mszy Świętej w celach organizacyjnych, a wczesnym popołudniem na katechezie biblijnej i liturgicznej. Po spotkaniu tym wychodzą, aby odwiedziać chorych: dzielą się Słowem Bożym z tymi, którzy nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii.

W niedzielę 24 listopada br. - w uroczystość Chrystusa Króla - w naszej parafii przeżywaliśmy radosne wydarzenie. Oto 15 kandydatów, po okresie rocznego przygotowania, złożyło swoje uroczyste przyrzeczenie zobowiązując się do ofiarnej służby przy Ołtarzu Pańskim. W ten oto rozrosła się grupa ministrantów, która obecnie liczy 47 członków. W dniu tym w Kościele kończył się także Rok Wiary. Z tej okazji wszyscy ministranci otrzymali egzemplarze Pisma Świętego zakupione z funduszy zgromadzonych w ramach akcji zorganizowanej przez Sekretariat Misyjny krakowskiej prowincji Zakonu Braci Mniejszych: "Podziel się Wiarą - Podaruj Pismo Świętę". Wcześniej Biblię otrzymali już wszyscy lektorzy, katecheci oraz nauczyciele religii. W ten sposób w ciągu roku rozdano ponad 100 egzemplarzy Pisma Świętego. Serdeczne "Bóg zapłać" tym wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję.  

Grudzień to także koniec roku szkolnego i początek zasłużonych wakacji. Parafiia w Urubichá, która od niedawna posiada własny środek transportu (dar MIVA Polska, MIVA Austria oraz wielu prywatnych dobrodziejów), dla szczególnie gorliwych ministrantów zorganizowana dwudniową wycieczkę do San Javier i Concepción.

Te dwie miejscowości to bez wątpienia najbardziej znane miejsca Wikariatu Apostolskiego Ñuflo de Chávez. Jedenastu chłopców i dziewczyn w wieku 11 - 15 lat po raz pierwszy w życiu mogło zobaczyć pojezuickie redukcje, wpisane do światowego dziedzictwo Kultury UNESCO, będące świadectwem początków ewangelizacji terenów boliwijskiego Wschodu. 5 grudnia we wczesnych godzinach popołudniowych dotarliśmy do San Javier - najstarszej redukcji jezuickiej wśród Indian Chiquitos założonej w 1691 r.
Dzięki wielkiej gościnności miejscowego proboszcza, o. Cezarego Domagały z katowickiej prowincji Braci Mniejszych, ministranci rozlokowali się w salach pamietających czasy pierwszych misjonarzy. Zwiedzanie zabudowań klasztornych i kościoła, wspinaczka po skałach św. Apostołów (miejsce kultu Indian Chiquitos w okresie przedkolumbijskich), wspólne spotkanie z ministrantami z San Javier - progmam wizyty był niezwykle napiety.
Wieczorem Msza święta, a po niej pierwsza adwentowa posada: wraz z Maryją i Józefem wyruszyliśmy na poszukiwanie gospody, gdyż zbliża się czas narodzin Bożego Dziecięcia.

 


6 grudnia, we wspomnienie św. Mikołaja, ruszyliśmy w dalszą podróz w kierunku Concepción, biskupiej stolicy naszego Wikariatu. Miejscowa katedra oczarowała swoim splendorem, a biskup Antoni przyjął nas z wielką radością.
Jeszcze tylko chwila orzeźwienia w ten letni upalny dzień w wodach lokalnego zalewu (w towarzystwie żarłocznych pirani), wspólny posiłek i pora wracać do domu.


O. Kasper Kaproń OFM (Boliwia)


Polecamy
Fan Page


Laikat misyjny
Zdjęcie z galerii
Plus
Archiwum wiadomości
Intencje Papieskie
Muzeum misyjne
Intencje dla misjonarzy
Pobierz
Szukaj
Polecamy
Zaloguj